Starý dům

Hudba a text Karel Hašler

1.
V zamlklé ulici na Malé straně
starý dům stojí jako hrad.
Ten, kdo se nechová jak v chrámu Páně
nesmí v něm vůbec zůstavat.
Jako by zakletý ten dům vždy býval,
slunéčko nezasvitlo tam.
Kanárek jediný, jenž tam zpíval,
zakrátko zmlknul sám.

Refr.:
Ve starém domě na Malé Straně
vždy bylo ticho jak v chrámu Páně.
Tam kdyby srdce víc zabušilo,
jistě by dům ten z klidu vyrušilo.

2.
V domě tom bydlely tři staré panny,
kocour, dvě kočky, jeden psík,
potom pan domácí se svojí Fanny,
rada, jenž žil jak poustevník.
V mansardě přebýval Tadeáš Vrána,
který byl řádný studios,
ten, když se z hospůdky vracel z rána,
zakrátko zmlknul sám.

3.
Jednou, když do Prahy přilétla Vesna,
stromy když kvetly v zahradách,
Tadeáš, aby dům nevzbudil ze sna,
domů zas přišel po špičkách.
Přiveď si děvčátko, oči jak nebe,
jemuž Bůh lásku v srdce vnuk´,
v mansardě zašeptal: "Rád mám tebe...!"
Zhasnul. - Pak ani muk...