Princezna v hermelínu

Hudba a text Karel Hašler

1.
Když jsem já byl malý hoch,
dělával jsem co jsem moh
abych jí směl někdy uvidět.
Abych s ní byl pospolu,
chodíval jsem za školu
na Petřín, kde šeptával můj ret.

Refrén
To je má krásná
princezna bílá,
jediná kterou
na světě znám.
To je má láska,
to je má milá,
které už nikdy
nezanechám.
Je stějně krásná
za noci stínů,
i když svit slunce
na strání pad´.
A když se halí
do hermelínů,
tu jí mám nejvíc
nejvíc tak rád.

2.
A když jsem na vojnu šel,
oči slz jsem plné měl,
i to nebe se mnou plakalo
Praha, moje princezna
měla pouta železná
ale srdce mé si říkalo.

Refrén

3.
Věděl jsem, že příjde čas
kdy ji volnou uzřím zas,
krásnější než za své mladosti.
Praha moje princezna,
dnes je krásně líbezná
a me srdce jásá radostí.

Refrén