Včera večer mesiac vyšiel

1.
[:Včera večer mesiac vyšiel,
keď som ku svej milej prišiel,:]
[:aj dennica vychádzala,
keď ma milá sprevádzala.:]

2.
[:Prišiel som k nej pod okienko,
zaklopal som na sklenenko,:]
[:zaklepal som aj druhý raz,
otvor milá posledný raz.:]

3.
[:Milá dvere otvárala,
mamka lampu zažíhala.:]
[:Vitaj, švárny šuhaj, u nás,
čo nového doniesols nám.:]