V tom našem mlejně

Moravská ľudová

1.
V tom našem mlejně, trn a trn, trn a trn,
tam melou stejně trn a trn, trn a trn,
v tom našem mlejně, tam melou stejně
trn a trn a trn.

2.
Namleli mouky, trn a trn, trn a trn,
čtyři klobouky, trn a trn, trn a trn,
namleli mouky, čtyři klobouky,
trn a trn a trn.

3.
Napekli placek, trn a trn, trn a trn,
čtyřiadvacet, trn a trn, trn a trn,
napekli placek, čtyřiadvacet,
trn a trn a trn.

4.
Tá naše bába, trn a trn, trn a trn,
tá je neráda, trn a trn, trn a trn,
tá naše bába, tá je neráda,
trn a trn a trn.

5.
A ten náš dědek, trn a trn, trn a trn,
ten jich sněd devět, trn a trn, trn a trn
a ten náš dědek, ten jich sněd devět,
trn a trn a trn.