Ej, Dunaju, Dunaju

1.
Ej, Dunaju, Dunaju,
ty tichúčka voda,
ej, či sa mám vydať,
či ma bude škoda?

2.
Ej, Dunaj mi hovorí,
tichá voda svedčí,
ej, vydaj sa, dievčatko,
netrp veľa rečí.