Dievča pyšné

1.
Dievča pyšné spadlo z višne,
[:roztrhlo si kasaničku, zašili sme.:]

2.
Neboj sa ty nič, Anička,
[:na jarmoku dá sa kúpiť kasanička.:]

3.
Ja som zeman, ja nič nemám,
[:iba jednu košieľôčku, aj tú predám.:]

4.
Kúpim za ňu švárnu paniu,
[:ona bude na mňa hľadieť a ja na ňu.:]

5.
Anča čierna, buď mi verná,
[:kto by teba nemiloval, bol by šelma.:]

6.
Niet takého šuhajíčka,
[:čo by nechcel pobozkati moje líčka.:]