Pišov milyj z dritom

rusínska

1.
Pišov milyj z dritom,
švitom vandruvaty,
a mi lem prykazav,
a mi lem prykazav,
dobri gazdovaty.

2.
Gazduj, ženuš, dobri,
by-s nagazdovala,
žeby-s staryj oves,
žeby-s staryj oves,
z novym pereklala.

3.
Už iduť dritare,
verškom špivajuči,
otec i z maťirju,
otec i z maťirju,
za nyma plačuči.

4.
Hrajut v bojňi, hrajuť,
bo chyžečka mala,
a mamka do ďivky,
a mamka do ďivky,
že ci chce dritarja.