Ne klopkaj, ne durkaj

rusínska

1.
Ne klopkaj, ne durkaj,
bo ti ne otvorju,
bo ja o takoho,
frajira ne stoju.
Eja-hoj, hoja-ja,
vodička z Dunaja,
bo ja o takoho,
frajira ne stoju.

2.
Ne stoju, ne stoju,
ne budu stojaty,
bo ja ne takoho,
muža možu maty.
Eja-hoj hoja-ja,
vodička z Dunaja,
bo ja o takoho,
frajira ne stoju.

3.
Povidala ja Ti,
pid šopom na pluhu,
žeby ty soj hledav
frajiročku druhu.
Eja-hoj hoja-ja,
vodička z Dunaja,
bo ja o takoho,
frajira ne stoju.