Dyž sem chodil do školy

Sulislav (u Stříbra)

1.
Dyž sem chodil do školy, učil sem se litery,
[:jedna, dvě, tři, čtyři, to jsou moje litery.:]

2.
Co děláte, sedláci, co děláte za práci?
[:Vozíme kamení na to panský stavení.:]