Já nevím, já nevím

Sulislav (u Stříbra)

1. Hoši:
Já nevím, já nevím, že se tě nelíbím,
já nevím, já nevím, že mě nechceš.

2. Dívky:
Takových chasníků na každém hřebíku,
takových chasníků, jako si ty.

3. Hoši:
Já umím karty hrát, pivo pít, tancovat,
já nevím, já nevím, že mě nechceš.

4. Dívky:
Takovýho kluka najdu u potoka,
takovýho kluka, jako si ty.

5. Hoši:
Takovou holčici (vopici) najdu na ulici,
takovou holčici (vopici), jako si ty.