Pivo, pivo, pivo červený

Sulislav (u Stříbra)

1.
Pivo, pivo, pivo červený,
kdo tě bude pivo pít,
až já budu v hrobě hnít,
pivo, pivo, pivo červený.

2.
Housle, housle, housle dřevěný,
kdo vás bude housle hrát,
až já budu v hrobě spát,
housle, housle, housle dřevěný.

3.
Dudy, dudy, dudy plechový,
kdo vás bude dudy hrát,
až já budu v hrobě spát,
dudy, dudy, dudy plechový.