Ja som si vždy myslel

1.
Ja som si vždy myslel,
že je vojna špás,
[:že sa ja navrátim,:]
za malý, krátky čas.

2.
Ja som sa navrátil
celý dorúbaný,
[:nemohli ma poznať:]
tí rodičia moji.

3.
Ale ma poznala
frajerôčka moja,
[:po tej košieľočke,:]
ktorá od nej bola.

4.
Nezverboval som sa,
nasilu ma vzali,
[:košieľočku moju:]
na mne podriapali.

5.
Košiľočku tenkú,
ako kvet bielenú,
[:čo mi dala milá:]
nosiť na nedeľu.