V pondelok na ráno

1.
V pondelok na ráno kosil otec seno,
[:kosil otec a s ním ja, kosili sme obaja.:]

2.
V utorok na ráno hrabal otec seno,
[:hrabal otec a s ním ja, hrabali sme obaja.:]

3.
A v stredu na ráno vozil otec seno,
[:vozil otec a s ním ja, vozili sme obaja.:]

4.
Vo štvrtok na ráno predal otec seno,
[:predal otec a s ním ja, predali sme obaja.:]

5.
A v piatok ráno prepil otec seno,
prepil otec a s ním ja, prepili sme obaja.:]

6.
V sobotu na ráno ležal otec v sene,
[:ležal otec a s ním ja, ležali sme obaja.:]

7.
V nedeľu na ráno plakal otec v sene,
[:plakal otec a s ním ja, plakali sme obaja.:]