Zhora vietor veje

1.
Zhora vietor veje,
otvor, milá, dvere,
[:nech sa pozriem a podívam,
kto leží pri tebe.:]

2.
Kto by ležal iný,
šuhaj maľovaný,
[:šuhajíček maľovaný
na obidve strany.:]

3.
Z jednej strany líčka
červená ružička,
[:z druhej strany, z druhej strany
šuhaj maľovaný.:]