Pod Vranovem

Sulislav (u Stříbra)

1.
Pod Vranovem, nad Butovem,
vodička se v řece zelená.
Má panenka na mně čeká,
je celá uplakaná.

2.
Pročpak pláčeš a naříkáš,
pro ten svůj věneček zelený.
Neplač, holka, nenaříkej,
já tě koupím zlacený.

3.
Napište mě, máti psaní,
napište ceduličku.
Já se budu brzo ženit,
vezmu si hezkou dívku.