Přeletěly vlaštovičky

1.
Přeletěly vlaštovičky přes to naše stavení,
počaly tam štěbetali, že nemám potěšení.
[:Vlaštovičko štěbetej, potěšení mé hledej,
mé srdéčko zarmoucené pomaloučku rozvesel.:]

2.
Čí je to louka zelená, tráva na ní neroste.
Naši by rádi věděli, kdy naše svatba bude.
[:Naše svatba bude hned, jak vykvete z růže květ.
Pak si na mě holka počkáš ještě jednou sedm let.:]