Když jsem já jel do Chotejčan

1.
Když jsem já jel do Chotejčan pro hrách, pro hrách, po hrách,
upadl mi na cestě valach, valach, valach.

2.
Jenom ty mně můj valášku vstávej, vstávej, vstávej.
Jenom ty mně do Chotejčan cválej, cválej, cválej.

3.
Kdybys tys mně bejval dával oves, oves, oves,
byl bych já tě do Chotejčan dovez, dovez, dovez.

4.
Ale žes mi dával jenom řípu, řípu, řípu,
tak já ti tu na silnici chcípnu, chcípnu, chcípmu.

5.
Když ti chcípnu sežerou mě vrány, vrány, vrány,
kdo ti potom bude tahat brány, brány, brány.

6.
Když ti chcípnu, na jinýho nemáš, nemáš, nemáš,
protože jsi obyčejný hadrář, hadrář, hadrář.