Včera mně svítilo sluníčko

Sulislav (u Stříbra)

1.
[:Včera mně svítilo sluníčko, dnes už mně zebe v ruce,:]
Jsi-li ty mně, má holka, upřímná, puč mně tvý rukavice, ce, ce,
puč mně tvý rukavice!

2.
[:Já tě rukavice nepučím, já je sama musím mít,:]
Když já si jdu ráno pro vodu, mohlo by mně samý zíbst, zíbst, zíbst,
mohlo by mně samý zíbst.

3.
[:Seče můj holeček votavu, seče ji s vrchu dolu,:]
Až von tou votavu poseče, pudeme spolu domů, mů, mů,
pudeme spolu domů.