Keď Anička húsky pásla

1.
[:Keď Anička húsky pásla,:]
[:vyšívaný ručník našla.:]

2.
[:Keď ho našla, obzerá sa,:]
[:kde Janíčko kone pása.:]

3.
[:Pása ich on na doline,:]
[:na tej rosnej ďateline.:]