Kde si bol, šuhajko

Zázriva, Orava

1.
Kde si bol, šuhajko, s tými ovečkami?
[:Na zelenej holi medzi vodičkami.:]

2.
Pásol som ja ovce v hlbokej doline,
[:nič som nezavracal, len som slúchal zvonce.:]

3.
Grúňom, ovce, grúňom, ja pôjdem v dolinu,
[:veru vás narazím v drobnú ďatelinu.:]

4.
Bača náš, bača náš, nedals nám žinčice,
[:bodaj ti upadli do nej nohavice.:]

5.
Bača náš, bača náš, ty nerovne delíš,
[:my ovce pasieme, ty v kolibe ležíš.:]

6.
Vŕšky prekopneli, v doline veľký mráz,
[:milé moje ovce, kdeže vás budem pásť?:]

7.
Ovečky, barany, ľúto mi za vami,
[:keď som naučený od malička s vami.:]