Kebyš ňebyl ňevymyšľal

goralská z Hladovky a Suchej Hory

1.
Kebyš ňebyl ňevymyšľal,
byl byš dostal coš pomyšľal,
hej, štydry dom, štydry dom,
a za tvoje vymyšľaňe,
to či še ňic ňedostaňe,
s tom džyfcynom Jadvigom.


alebo (v Suchej Hore):
1.
Kjebyš ňebyl ňevymyšľal,
byl byš dostal coš pomyšľal,
hoj, štainom, tana tom,
a za tvoje vymyšľaňe,
to či še ňic ňedostaňe,
s tom džyfcynom Jadvigom.