Do Sytna je cesta dlouhá

Sulislav (u Stříbra)

1.
[:Do Sytna je cesta dlouhá, ke Stříbru je černej les,:]
[:já se tam podívám, já se tam podívám
jede-li můj milej dnes.:]

2.
[:Jede, jede, jede, jede to na vraném koníčku,:]
[:on sobě připíná, on sobě připíná
na levý bok šavličku.:]

3.
[:Dyž on sobě šavli připjal, ohlédl se na svůj dům,:]
[:pak smutně zazpíval, pak smutně zazpíval
až pod ním zařehtal kůň.:]

4.
[:Ach, má drahá paňmámo, cožpak vy mě neznáte,:]
[:že mě s tím mým koněm, před tím vaším domem,
tak dlouho stát necháte?:]

5.
[:Matka jak to uslyšela, na silnici vyběhla,:]
[:vítám tě, můj synu, kdo tě dal na vojnu,
kdo je toho příčina.:]

6.
[:Příčinou je toho všeho ten stříbrskej vrchní pán,:]
[:ten mě na vojnu vzal, provazy mě svázal,
eště ke mně vartu dal.:]

7.
[:A ta varta u mně stála od večera do rána:]
[:a když pánbů den dal a když pánbů den dal,
odvezli mě do Brna.:]