Z ruzbackiego vysokego koščiolka

Zamagurie

1.
Z ruzbackiego vysokego koščiolka,
šumno biolo golombecka ľečala,
[:vyľečala, přeľečala ponad dom,
tam, gdže byvo starodavny frajer moj.:]

2.
Tak mi ona hrkutala na ploče,
cemuš ňehol starodavnom frajerke,
[:ňeňehol jem aľe zacla trucuvač,
zvedavy jem, ze cy bedže banuvač.:]

3.
Dobry viecor somšadovo mamicka,
cy je doma vaso džefka Aňicka,
[:doma, doma, na poščeľi horo je
a to za to, ze za tobom banuje.:]