Vysoko si kosil

1.
Vysoko si kosil, nerovno ukladáš,
preto si, šuhajko, svej rovni nehľadáš?

2.
Vyžinaj, devečko, vyžínaj u zeme,
lebo sa ti díva potešenie tvoje.