Zaspievaj si, dievča

1.
Zaspievaj si, dievča, kým si na svobode,
kým ťa neulapia jak rybku vo vode.

2.
Rybička sa môže navrátiť do vody,
ale nie dievčatko do svojej svobody.