Frajerečky obe

1.
Frajerečky obe, nezáviďte sobe,
[:nie je to možná vec, aby som vzal obe.:]

2.
Môžete ma ľúbiť a preto sa nebiť,
[frajerečky obe, musíte sa zmieriť.:]