Chodieval bych ja k vám

1.
Chodieval bych ja k vám, keby som smel,
keby som to dostal, čo by som chcel,
[:len to dievča švárne, čo má oči čierne,
to bych ja chcel.:]

2.
Chodieval bych ja k vám. keby som smel,
keby som to dostal, čo by som chcel,
[:len to dievča švárne, čo má oči čierne,
to bych ja chcel.:]

3.
Nič sa ty, šuhajko, neposmievaj,
máš ty frajerečku, len bys tú vzal,
[:máš ty tam za vodú dievča jak jahodu,
len bys tú vzal.:]