Ouhá, ouhá, cesta dlouhá

Ze Sulislavi (u Stříbra)

1.
Ouhá, ouhá, cestička dlouhá, ouhá, ouhá, cesta dlouhá
[:ze Sulislav do Sytna, ze Sulislav do Sytna,
ouhá, ouhá, je černej les.:]

2.
Ouhá, ouhá, cestička dlouhá, ouhá, ouhá, cesta dlouhá,
[:kudy, kudy cestička pro mého Jeníčka,
ouhá, ouhá, cesta dlouhá.:]