Jak jen to říct

Hudba a text Pavel Krška, Veselá trojka Pavla Kršky

1.
Cítím tvou touhu, cítím tvou lásku,
kterou bys chtěla mě dát,
všechno dám v sázku, když na otázku
odpověď chtěla bys znát.
Je mě to líto, každý však ví to,
nejsem cíl pro lásku tvou,
nechci tě šálit, krásu tvou chválit,
hrát jen hru neúpřimnou.
I to se v životě stává,
člověk, když neví jak dál,
srdce ti na výběr dává,
však rozhodnout musíš se sám.
Marně se osudu bráníš,
přiznej to, proč by ses bál,
zda si tu svou čest uchrániš
a řekneš všem: lásku už mám.

2.
A tak všem říkám, lásky se zříkám,
jednu už v srdci svém mám,
ty však se soužíš, dál po mě toužíš,
stále tě přec odmítám.
Snadné se zdálo, říci tak málo
tři slůvka: nemám tě rád.
Slzy pak stírat, výčitky zbírat
a štěstí jinde ti přát.
Zbývá jen chvilička pouhá,
jen tiše zbohem si dát,
nastane potom noc dlouhá,
zda zítřků třeba se bát.
V srdci chci jen pravou lásku,
jen jednu, žádnou jinou,
odpověď na tvou otázku
si najdeš až dny uplynou.

Medzihra

Zbývá jen chvilička pouhá ...

Medzihra