Vianočný čas

Hudba a text: Pavol Knapo
vianočná

1.
Vianočný čas je plný krás,
Ježiško vstupuje v príbytok náš.
[:Otvorme mu náruč, srdce celé,
prijmi nás, Ježiško, tiež ku sebe.:]

2.
Zrodil si sa z čistej panny
v tej Júdskej krajine pod horami.
[:V chudobnej maštaľke si sladko spi,
nech sa Ti snívajú najkrajšie sny.:]

3.
Spievajme mu pieseň sladkú,
na jeho zrodenie večnú slávu.
[:On sa nám narodil v tmavej noci,
z nebies bol zoslaný o polnoci.:]

4.
Prosíme Ťa, Ježiško náš,
by si nás požehnal, si poklad náš.
[:Daj pokoj ľuďom a svoju milosť,
Ježiško zrodený nám pre radosť.:]