Anjeli dávajú svetu na známosť

Hudba a text: Pavol Knapo
vianočná

1.
Anjeli dávajú svetu na známosť
novinu prevzácnu, veľkú radosť.
[:Dnes sa vám narodil tohto sveta Pán,
Vykupiteľ sveta bol zoslaný k vám.:]

2.
Leží tam v maštaľke Ježiško malý,
v jasličkách na slame položený.
[:V studenej maštaľke si On sladko spí,
je to váš Spasiteľ a Syn Boží.:]

3.
Pastierov zobudil z neba jas žiary,
s láskou a pokorou nesú dary.
[:Vitaj, náš Spasiteľ, z neba zoslaný,
v Betleme v tom meste z panny zrodený.:]

4.
Prišiel už, kresťania, k nám deň vianočný,
zo všetkých dní v roku výnimočný.
[:V príbytkoch je pokoj a stromček svieti,
všade vládne radosť, pokoj svätý.:]