Zaspievalo vtáča

1.
Zaspievalo vtáča na kosodrevine:
[:ej, komu čo súdené, ej, veru ho neminie.:]

2.
Zaspievaj mi, slávik, pod oknom na ruži:
[:ej, že tá moja milá, ej, ešte za mnou túži.:]

3.
Preleť, slávik. preleť, na zelené hory:
[:ej, povedz jej, že i mňa, ej, za ňou láska morí.:]

4.
Ťažko je, jaj, ťažko, dvom sa zabudnúti,
[:ej, z ktorých sŕdc nemôže, ej, láska vyhasnúti.:]

5.
Z našich nevyhasne, kým žijeme letá,
[:ej, ba ani do konca, ej, i po konci sveta.:]