Letela husička nad širokou vodou

1.
Letela husička nad širokou vodou,
[:žialila Anička za svojou slobodou.:]

2.
Zapáčil sa mamke chlapec čiernooký,
[:chcela dcérku vydať za Dunaj široký.:]

3.
Dunaju, Dunaju, ty studená voda,
[:mladého dievčaťa bude večná škoda.:]

4.
Darmo si, mamička, Aničku chovala,
[:keď si ju dunajská voda navždy vzala.:]