Žiadal som si bohatým byť

Sielnica, Liptov

1.
Žiadal som si bohatým byť,
prestal som jesť, prestal som piť,
[:babku k babke som pritískal,
predsa som len biedu vískal.