Ej, Jáne, Jáne

1.
Ej, Jáne, Jáne, prejáne, pekné ti meno dávame.
Vyletela lienka, lienka z červeného kvietka, kvietka,
vyletela lienka z červeného kvietka,
Jano, Jano, Vajano.

2.
Ej, Jáne, Jáne, prejáne, pekné ti meno dávame.
Vyletela druhá, druhá z červeného kruha, kruha,
vyletela druhá, z červeného kruha,
Jano, Jano, Vajano.

3.
Ej, Jáne, Jáne, prejáne, pekné ti meno dávame.
Vyletela tretia, tretia, zo záhrady, z kvietia, z kvietia,
vyletela tretia, zo záhrady, z kvietia,
Jano, Jano, Vajano.