Zadudaj, dudášku

1.
Zadudaj, dudášku, na našom salašku,
[:kým si ja donesiem cedidlo, valašku.:]

2.
Zadudaj, dudášku, zadudaj valašskú,
[:ak mi nezadudáš, veru mi gajdy dáš.:]