Ej, toč sa dívča

1.
Ej, toč sa dívča toč sa, a já sa budu dívat,
a jak sa ně zalůbíš, budu k vám chodívat.

2.
Ej, chodívaj, chodívaj, ej mé srdénko věrné,
ej, budu ti otvírat okénečko skelné.

3.
Ej, okéneščko skelné, aj dvérka malované,
ej, chodívaj, chodívaj mé srdénko věrné.