U Krpcoka bryje vařom

Malá Franková, Zamagurie

1.
U Krpcoka bryje vařom u Ľahuf zaš poľyfke,
teroz mun smak na pjyrogi, vjecor zaž na fryjyrke.

2.
Od Gimžika jaz ku Pjetrum, cale Frankufki přesel,
popod všicke okjynecka frajyrke jef nenasel.

3.
Aľe šče mňe vy džyfcynta naucyľi rozumu,
ňeroz jose z fryju přisel bez portecek do domu.