Hej, cemu zeš nepřisel

Malá Franková, Zamagurie

1.
Hej, cemu zeš nepřisel, hej, ked jo če cekala,
[:hej, ked na moje noski, hej, rošicka šadala.:]

2.
Hej, čemna nocka byla, hej, ked jo na zbo̲j posel,
[:hej, tymu jef džyfcyno, hej, tymu jef nepřisel.:]

3.
Hej, rošicka šadala, hej, žimny vjater povjol,
[: hej, džeš ze še Janicku, hej, džeš ze še mi podžol.:]


o̲ - čítaj medzi "o" a "u"