Na Myjave pod lipkami

1.
Na Myjave pod lipkami verbujú tam radní páni,
verbujú tam vojaci, povedz milý, odkiaľ si?

2.
Ja som šuhaj od Trenčína, v Myjave mám potešenia,
musím dneska doma byť, čo by mali hromy biť!

3.
Berte šable, berte putá, odveďte ho za regrúta,
dajte ho do šarhovne, nech nechodí slobodne.

4.
A keď na koníčka sedal, šuhaj milej ruku podal:
"S pánom bohom, mámilá, nadarmos` mňa ľúbila."