Znam ja jeden hajiček

1.
Znam ja jeden hajiček,
v tim hajičku domeček
[:a v tim domku milu,
frejerku uprimnu,
prišol som ju opatrec.:]

2.
Pohvaľen buď Pan Ježiš,
co ti, mila, co robiš?
[:Kec ši prišol, vitaj,
o mňe še ňepitaj,
aňi ku mňe ňešedaj.:]

3.
Kebi bula vedzela,
že jutre je ňedzeľa,
[:pirečko žeľene,
na to rozlučeňe,
bola bich ci robila.:]

4.
Co mi mila, co hvariš,
že ti me uš ňeľubiš,
[:šak ja ňemam inu,
ľem tebe jedzinu,
Boh je švedek nade mnu.:]