Vichodí slnieško spoza ostrej skali

Kokava nad Rimavicou

1.
Vichodí slnieško spoza ostrej skali,
[:vichodí slnieško spoza ostrej skali,
ňepovec šuhajko, že sme sa boskaľi.:]

2.
Ňepovec, ňepovec, aňi za svet celí,
[:ňepovec, ňepovec, aňi za svet celí,
žebi moja maťi o tom ňeveďeľi.:]