Ja do hory, ja do hory

1.
Ja do hory, ja do hory, ja do hory nepojdem,
drevo rúbať, drevo rúbať, drevo rúbať nebudem.
[:Drevo by ma privalilo, drevo by ma zabilo,
čo by moje potešenie, čo by ono robilo?:]

2.
Sekérečku, sekerečku, sekerečku ostrú mám,
frajerečku, frajerečku, frajerečku bystrú mám.
[:Frajerečka moja milá nikomu neuverí,
ani sestre, ani bratu, ani otcu materi.:]