Žala som trávičku

1.
Žala som trávičku na Jána maličkú,
porezala som sa na moju ručičku.

2.
Po rezala som sa na maličký prštok,
chcela som odrezať na pumpave vrštok.