Zapřongojče kuňe

svadobná, Rabčice

1.
Zapřongojče kuňe do novej koľase,
bo tu tende pojademe cez hore i ľase.

2.
Kje tam zajademe na ten Kjerchov jego,
vopetom še kapitana, ktore je grub jego.

3.
A na ten grub klenkla, glosem zaplakala,
stavoj ze te muj kohanku, na šľub do koščola.