V tej našej záhradke trávička zelená

(F tej našej zahratke)
Trenčianska Turná, Stredné Považie

1.
V tej našej záhradke trávička zelená,
[:žala ju tam, žala, Andulka rozmilá.:]
Od jara, do jara, od jara, do jara,
[:žala ju tam, žala, Andulka rozmilá.:]

2.
Prišiel k nej Janíček, že musí rukovať,
[:ona si začala slzičky utierať.:]
Od jara, do jara, od jara, do jara
[:ona si začala slzičky utierať.:]

3.
Čo plačeš, nariekaš a mne nic neriekaš,
[: za rok za dve leta, zídeme sa znova.:]
Od jara, do jara, od jara, do jara,
[:za rok za dve leta, zídeme sa znova.:]

4.
Ked išiel kostelník na rannu zvoňiťi,
[:našiel tam vojačka pri hrobe klačati.:]
Od jara, do jara, od jara, do jara,
[:našiel tam vojačka pri hrobe klačati.:]

5.
Ľavú rúčku cez hrob, jako by miloval,
[:pravú rúčku k nebu, jako by prisahal.:]
Od jara, do jara, od jara, do jara,
[:pravú rúčku k nebu, jako by prisahal.:]

6.
Čo si to vojačku, čo si to urobil,
[:že si sa tak mladý na vojnu vystrojil.:]
Od jara, do jara, od jara, do jara,
[:že si sa tak mladý na vojnu vystrojil.:]

7.
Urobil som to ja pre moju milenku,
[:že ma nepojala, keď hrali volenku.:]
Od jara, do jara, od jara, do jara,
[:že ma nepojala, keď hrali volenku.:]

8.
Volenka, volenka, ty nešťastný tanec,
[:ty si urobila našej láske koniec.:]
Od jara, do jara, od jara, do jara,
[:ty si urobila našej láske koniec.:]