V tej našej záhradke spieva zvláštny vtáčik

1.
V tej našej záhradke spieva zvláštny vtáčik,
znalci vtáčkov vravia, že to posmeváčik.

2.
A jeden hovorí, že to spev slávičí,
on si stále spieva a v speve sa cvičí.

3.
A keď ja počujem jeho jarnú pieseň,
ako by mi mohla v duši zostať jeseň?

4.
Keď jeho počujem, musím i ja spievať
a piesňou do tvrdej hrudy život vlievať.

5.
Preto zas len spievam, i v zime i v lete,
bo spev slovenský je najkrajší na svete!