Ej, horička zelená

Orava

1.
Ej, horička zelená, veďeu bich ťa hájiť,
[:kebi moja milá chcela do ňej choďiť.:]

2.
Ej, ale moja milá do ňej choďiť ňechce,
[:zelená horička, ňech ťa háji kto chce.:]

3.
Ej, uš horička vzrastá, ďievčat moc dorastá,
[:a chlapcov ňeveľa, nestoja za veľa.:]

4.
Horička hrabová, kebis bola moja,
[:dal by ťa okovať žeľezom dokola.:]