Zelená sa hájiček

1.
Zelená sa hájiček, čo ja z toho mám,
keď musím zaplakať, kde sa podívam.
[:Odišiel mi môj milý, k moru šíremu,
a mňa tu zanechal osudu zlému.:]

2.
Keď odchádzal, vravel mi, za jasnej noci
dve hviezdy na nebi, sú moje oči.
[:Vždy, keď sama zvečera vonku sedela,
na tie dve hviezdičky smutne hľadela.:]

3.
Už nám lúka rozkvitá, blíži sa zas máj,
verím že vráti ťa domov, rodný kraj.
[:Krásne bude na svete, až raz prídeš k nám,
hubičku na líčko, aj lásku ti dám.:]