Zakukaj kukučka

1.
Zakukaj kukučka, zakukaj na buku,
že moje srdiečko má velikú muku.
[:Zakukaj len tomu, len môjmu milému,
nech príde z večera k okienku mojemu.:]

2.
Zvečera za noci, keď mesiačik zájde,
v tej mojej komôrke, nik nás ver nenájde.
[:Ani tvoja mati, čo mi ťa nechce dať,
ja si ťa, môj milý, nikomu nedám vziať.:]

3.
Mesiačik za mrak šiel, milý však neprišiel,
možná že odkaz môj, cestu tam nenašiel.
[:Márne si kukučka kukala, ku-ku-ku,
asi tá nevinna, zostala na buku.:]